Higiena

bezpieczenstwo owocow w pracy

W naszej firmie bezpieczeństwo i higiena to priorytet na każdym etapie naszej pracy. Od momentu zakupu towarów aż po dostawę do klienta przestrzegamy wszystkich sanitarnych zasad. Zwłaszcza teraz w czasie pandemii koronawirusa rozszerzyliśmy praktyki GHP, GMP i HACCP.

Rozwiązania stosowane przez Frugola możemy podzielić na kilka etapów:

Zakup owoców, warzyw i produktów dodatkowych.

Współpracujemy od lat tylko ze sprawdzonymi, certyfikowanymi dostawcami oraz egzekwujemy zasady higieny i bezpieczeństwa. Zewnętrzni dostawcy nie mają żadnego kontaktu z pracownikami, którzy konfekcjonują zdrowe owocowe skrzynki. W czasie odbioru towaru od naszych dostawców pracownicy Frugola przed podjęciem towaru kontrolują przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Bezpieczeństwo produkcji i przestrzeganie zasad higieny na linii produkcyjnej.

Nasi pracownicy odbyli szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy, również dodatkowe w czasach pandemii. Codziennie monitorujemy stan zdrowia naszej załogi w czasie zagrożenia wirusami poprzez pomiar temperatury ciała oraz przeprowadzony wywiad. Pracownicy magazynów i kierowcy przed wejściem na teren firmy zobowiązani są do przejścia przez śluzę gdzie przechodzą proces dezynfekcji oraz przebierają się w ubrania służbowe. Pracują dodatkowo w jednorazowych maseczkach, rękawiczkach oraz pracownicy obieralni w czepkach, a także mają obowiązek dezynfekcji rąk po odbytej przerwie. Stale monitorujemy przestrzeganie tych zasad. W standardowych warunkach pracownicy magazynów i kierowcy zobowiązani są do mycia rąk min. 30 sekund wg. techniki G.A.J. Ayliffea, w czasie zagrożenia wirusowego obowiązki rozszerzono o dezynfekcję rąk płynem z zawartością min. 60 % alkoholu. Nasze owoce i warzywa przechowujemy w odpowiednich warunkach i w zalecanych temperaturach. Magazyn i chłodnie podlegają codziennej kontroli czystości zgodnie z wdrożonym HACCP. Nasi pracownicy posiadają aktualne książeczki sanepidu, a cały zakład podlegamy kontroli tej instytucji.

Pakowanie i dostawa

Owoce i warzywa przygotowujemy w najwyższym reżimie sanitarnym. Używamy opakowań jednorazowych i zwrotnych. Opakowania zwrotne które wracają do naszych magazynów przechodzą kontrolę czystości a w czasie zagrożenia wirusowego tygodniową kwarantannę w pomieszczeniach odizolowanych gdzie zachowywana jest temperatura powyżej 22 stopni C oraz wilgotność 60% . Wg. badań z 2020 r. nad wirusami, np. wirus Sars-CoV-2 na powierzchniach drewnianych może być aktywny 2-3 dni. Regularnie sprawdzamy warunki transportu – czystość pojazdu, odpowiednią temperaturę chłodni, stan opakowań. Wszystkie powierzchnie dotykowe min. klamki, włączniki światła, blaty, biurka, wózki widłowe są regularnie czyszczone a w czasie zagrożenia wirusowego również dezynfekowane. Magazyn, w którym przygotowujemy owocowe skrzynki jest objęty całkowicie zakazem wstępu dla osób trzecich

Dostawa

Po zakończeniu procesu pakowania i przygotowania owocowych boxów dbamy też o sprawną i bezpieczną dostawę. Trasy naszych kierowców przygotowuje system kurierski aby zoptymalizować je przez co ograniczamy Co2 oraz aby być u naszych klientów na czas. Po zakończeniu trasy każdy pojazd przechodzi proces czyszczenia.

Ponad to w czasie zagrożenia wirusowego kierowcy pracują w jednorazowych maseczkach. Samochody dostawcze są codziennie dezynfekowane. Podczas dostawy pracownicy zachowują dystans od innych osób. Zachęcamy do korzystania z opcji dostaw bezkontaktowych. Dodatkowo codziennie monitorujemy wiarygodne źródła informacyjne, takie jak strona Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby być na bieżąco z zaleceniami i reagować szybko na zagrożenie.