Płatność. Jaka jest forma i termin płatności?

Category: all

Faktury wystawiane są ostatniego dnia miesiąca w którym były realizowane dostawy lub w ciągu 7 dni dla dostawy jednorazowej Płatności należy dokonać za pomocą przelewu bankowego w ciągu 14 dni od otrzymaniu faktury lub innego umówionego terminu.